Rätvinklig triangel

rätvinklig triangel

I kapitlets sista avsnitt lär vi oss om trianglar och vilka egenskaper de har. Vi tittar närmare på rätvinkliga trianglar, likbenta trianglar och liksidiga trianglar, samt hur vi beräknar trianglars omkrets och area. Vi tittar på Pythagoras sats som handlar om sambandet mellan längden på sidorna i en rätvinklig triangel. Trianglar har tre hörn. Om vinkeln i ett av dessa hörn är en rät vinkel, dvs. 9 0 ∘ 90^\circ 90​∘​​, kallas triangeln för rätvinklig. Sidorna som bildar den räta vinkeln kallas för triangelns kateter och den tredje sidan kallas hypotenusa. Ratvinklig poznan15.info Oavsett hur den rätvinkliga triangeln ritas är hypotenusan alltid.

Rätvinklig triangel Video

Rätvinklig triangel

Rätvinklig triangel - sprk bygger

En linje som dras genom ett av triangelns hörn och är parallell med motstående sida, visar att triangelns vinkelsumma är grader. Omvänt gäller också att om vi har en triangel som har tre lika stora vinklar, då måste triangeln vara liksidig. Detta kapitel inleds med lite repetition från Trigonometrin i Matte 1. I avsnittet om fyrhörningar kom vi fram till att en fyrhörnings omkrets är lika med summan av längden på fyrhörningens fyra sidor. Beräkna sidor och vinklar i en triangel Ange det du vet om triangeln för att beräkna övriga värden. På så sätt kan vi fortsätta att hjälpa besökare som behöver hjälp med matten. Dela sidan på Facebook.

Share your thoughts

0 Replies to “Rätvinklig triangel”

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *